Het raadsvuur

Het raadsvuur
Uitgever Scoutinggroep St. Willibrord
Van september 1947
Tot 1966
Edities maandelijks
Oplage 0000
Pagina's 4-326

Informatieblad van Scoutinggroep St. Willibrord.

Het blad wordt vanaf 1947 maandelijks uitgegeven. Tussen maart en december in 1957 is dit echter tweemaandelijks. De redactie wordt gevormd door P. Smeets. In de regel variëert het aantal pagina's per uitgave tussen de 4 en de 20. Een enkele keer stijgt dit aantal tot enkele honderden, wanneer het uitgaves betreft die het zomerkamp als onderwerp hebben. In februari 1955 verschijnt een jubileum uitgave bij het tien-jarig bestaan van de scoutinggroep.