Hiemeltsaprement

Info: Hiemeltsaprement
Jaar: 1987
Componist: Rabadatsj
Schrijver: Rabadatsj
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door Rabadatsj}


't Is bauw doa, Wat bin iech vroeë
Iech wees al wat iech dan jon doeë
Iech hol miech dan d'r kloon eroes
En jon 3 daag lang eroes
Iech maach miech sjpas de janse tsiet
En ès miech noen en dan ing friet
Iech kom noa 3 daag dan noa heem
Da vingt 't aa

REFR
Hiemeltsaprement, Noen los dat doch ins zieë
Hiemeltsaprement, Iech wil 't nit mieë zieë
Hiemeltsaprement, Iech zaan 't diech nit mieë
Hiemeltsaprement, 't is de allerletste kieër

Iech dink miech dan.'t is ejaal
Noen huur mar óp mit dat sjandaal
Iech zaan an diech: Doe kens miech jet
Iech lek miech noen ing sjtond óp bed
Iech dreum miech dan iech kan werm joa
't fès dat is noch nit jedoa
Iech maach mieng oge langzaam óp
Dan jeet 't loos

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 9