Hoefnagels, Willem

Politicus,

Willem Leonard Gerard Servatius Hoefnagels wordt geboren op 13 mei 1929 en hij overlijdt in Aerdenhout op 14 februari 1978.

Hoefnagels is een katholieke fiscalist en econoom, die na een carrière bij de staatsmijnen als KVP'er staatssecretaris voor belastingen onder Vondeling wordt in kabinet-Cals. Hij heeft groot aandeel in de totstandkoming van de Wet op de motorrijtuigbelasting. Hoefnagels keert als één van de weinige christen-democraten niet terug in het door Zijlstra geformeerde interim-kabinet. Hem wordt verweten in 1966 mee te hebben gewerkt aan het belastingplan hoewel hij ervan op de hoogte is dat daar zwakke plekken in zitten. Hij heeft daarna een succesrijke loopbaan in het bedrijfsleven tot zijn overlijden op 48-jarige leeftijd.