Hoeve

Vanaf 1300 zijn er verschillende goederen die door leenmannen en Laten beheerd en beleend worden[1], zoals

  1. leengoederen
  2. laatgoederen of keurmedegoederen
  3. cijnsgoederen
  4. pachthoeves
  5. pachtmolens

De laat- en cijnsgoederen hebben vrijwel allemaal de banming Hoeve, maar het betreft niet alleen bouwwerken, maar ook stukken land van een omvang van 60 morgen. Geheel Kerkrade is dan op deze manier toegewezen met uitzondering van het Loosbos dat loos en daarmee vrij is. Later wordt met de benaming hoeve een huis inclusief omliggend land bedoeld.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.