Hoeve Valkenberg

Hoeve in de Torenstraat te Eygelshoven,

In de sluitsteen van de koetspoort staat het jaartal 1797 vermeld. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het bouwjaar van de hoeve. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in 1941 het woonhuisgedeelte van de hoeve verwoest door een bominslag. Dit wordt later hersteld. De hoeve is genoemd naar het geslacht Valkenberg.