Hoeve Vauputs

Hoeve,

Hoeve Vauputs dateert uit de 17e Eeuw. De voormalige benaming van de hoeve is Wynterye. Het moment waarop die benaming ingaat is vooralsnog onbekend.Verder