Hoogspanningskabel

Tegen het eind van de jaren 80 van de 20e Eeuw legt de NV PLEM (tegenwoordig Essent) een hoogspanningskabel in de grond die dwars door Kerkrade loopt.

Algemeen

Het is de glasfabriek Vegla in Herzogenrath die de energiebehoefte heeft, die blijkbaar vanuit Duitsland niet geleverd kan worden. Het dichtsbijzijnde onderstation ligt aan de Rukkerweg te Terwinselen. Vandaar loopt ondergronds de hoogspanningskabel naar de Vegla. De route waarlangs de kabel ligt, is op de afbeelding weergegeven. De lengte van de kabel is 6.144 meter. Deze lengte is exclusief de gebruikte kabel op de bedrijfsterreinen. Daarnaast wordt een onbekend aantal meter kabel gebruikt bij de onderdoorgang van de Roderlandbaan. Anno 2007 maakt Vegla geen gebruik meer van de kabel, als gevolg van veranderde energieprijzen in Duitsland.

De spanning op de kabel is 150 KV. De spanning op hoogspanningslijnen in Zuid-Nederland is 380 KV. In onderstations wordt deze spanning, voor klein-afnemers, stapsgewijs naar 10 KV verminderd (van 380KV -> 150KV -> 110KV -> 50KV -> 20KV -> 10KV). Dit is dan de spanning die in wijkverdeelpunten 400 en 230 Volt oplevert.

Route

10KV-leiding.jpg De route van de kabel is als volgt.

 • Onderstation Terwinselen aan de Rukkerweg
 • Rukkerweg, richting Schaesbergerstraat
 • Tunnelweg, in Oostelijke richting aan de noordkant van de weg
 • Na de hoeve aan de linkerkant, links langs Rouenhof (Landgraaf)
 • Wanneer aan de linkerkant de begroeiing ophoudt is aan de rechterkant een doorsteek achter de fabrieken langs richting Dentgenbachweg
 • Onder de Dentgenbachweg door
 • Aan de linkerkant van de Brughofweg naar beneden
 • Bij de de Cranenweierweg gaat de kabel naar het zuiden, langs de vijvers richting Kasteel Erenstein
 • Vlak voor het kasteel draait de richting naar links om via de Oud Erensteinerweg richting brug te lopen
 • Na de brug gaat de kabel in zuid-oostelijke richting naar het einde van de Erensteinerstraat en gaat onder de Brugmolenweg en de Spoorlijn door.
 • Dan volgt de route de gehele Erensteinerstraat tot vlak aan de Zonstraat
 • Daar gaat de kabel 50 meter in noordelijk en noord-oostelijke richting met de kromming van de Zonstraat mee om vervolgens onder de Zonstraat door de steken naar de kop van de eerste flat
 • Het traject wordt vervolgt in noord-oostelijke richting naar de Directeur Schrijnenstraat toe. Dit, via de kop van de tweede, zuidelijke flat
 • Bij de Hertogenlaan aangekomen gaat de kabel eerst nog enkele meters langs de Hertogenlaan naar het noorden toe om vervolgens de Directeur Schrijnenstraat in te gaan.
 • Aan het einde gaat de kabel rechtdoor het veld in, onder de Roderlandbaan door, onder het Kanunnik Kruyderpad door.
 • De route buigt dan ligt naar het noorden toe om bij de Berenbosweg uit te komen.
 • Daar loopt zij langs de Berenbosweg naar het Noord-Oosten.
 • Als de Berenbosweg wegdraait, gaat de kabel rechtdoor en snijdt later weer de Berenbosweg.
 • Dan gaat de route door het veld naar de kop van de [Meuserstraat]] met de Grensstraat.
 • Langs de Merksteinstraat wordt de duitse grens bereikt
 • Het eindpunt ligt nog voor de Worm op het bedrijfsterrein van de VEGLA.