Hoogste punt van Kerkrade

Steenbergstraat-20110327-S5034409.jpg

Het hoogste punt van Kerkrade ligt op het industrieterrein Willem-Sophia.

De hoogte bedraagt hier 193,5 meter N.A.P. (GeoInfo). Het hoogste natuurlijke punt ligt rond de spoorbrug op de Locht, waar de hoogte 170 meter N.A.P.[1] is (GeoInfo). Het punt is zichtbaar tussen het gebouw rechts, en de bomengroep halverwege de foto. Andere bronnen stellen dat de Nieuwstraat het hoogste natuurlijke punt is, maar deze ligt 2,5 meter lager, volgens de stafkaarten van de Topografische Dienst Kadaster[2].

Vanzelfsprekend is er ook het Laagste punt van Kerkrade. Het verschil tussen deze twee punten bedraagt 104,5 meter.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.