Horssen van, Andrew

Winnend prototype Nachtschootschakelaar

Andrew van Horssen (Heerlen, 16 september 1990) is milieuambassadeur van de Parkstadgemeenten in Zuid-Limburg, politicus en uitvinder van de Nachtschootschakelaar.

Maatschappelijke carrière

Andrew van Horssen groeit op in de Kerkraadse buurt Bleijerheide, in een christelijk, niet-politiek geëngageerd gezin. Op zestien-jarige leeftijd wordt Van Horssen vrijwilliger in dierentuin Gaia Park, waar hij zich hard maakt voor natuur- en diereducatie. Op ludieke wijze benadert Van Horssen bezoekers en maakt hen bewust van menselijk handelen. Andrew rondt in 2007 het VMBO af op het College Rolduc in Kerkrade. Wegens onvrede over de school vertrekt Andrew van Horssen naar het Bernardinuscollege in Heerlen waar hij in 2009 zijn HAVO-diploma behaalt. In 2009 gaat hij aan de Hogeschool Zuyd People and Business Management studeren. In datzelfde jaar sluit hij zich aan bij de PvdA. Alvorens zijn aanmelding bij de PvdA wint Andrew de duurzaamheidwedstrijd Green Dream District met zijn eigen uitvinding en vervult hij de rol van voorzitter bij de Stichting Menselijke Duurzaamheid.

Duurzaamheid

Milieuambassadeur

Van Horssen werkt eind 2008 al korte tijd mee aan het klimaatbeleid van de gemeente Kerkrade waarin hij meevergadert met verschillende overheidsdiensten en het bedrijfsleven om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren. Door zijn uitgesproken betrokkenheid met natuur, dier en mens wordt Andrew in 2008 gezien als belangenbehartiger van Kerkrade-Oost. In deze (politiek gerichte) functie neemt Van Horssen het op voor de hardwerkende, maar minder gestelde burger in de samenleving. Deze wijkfunctie wordt op 14 mei 2009 bevestigd met de titel van milieuambassadeur, die Van Horssen uit handen van burgemeester Jos Som ontvangt. Sindsdien schrijft de lokale pers over "de Al Gore van Kerkrade".

Rechtspersoon

Andrew van Horssen richt zich snel na het behalen van zijn ambassadeurschap op het oprichten van de Stichting Menselijke Duurzaamheid. Binnen deze stichting gaat hij de discussie aan omtrent de ideologie en achterliggende wetenschap van Al Gore en voorziet hij particulieren en bedrijven van advies omtrent energiebesparing. De stichting ontvangt uit handen van wethouder Ralf Krewinkel (milieu) en burgemeester Jos Som een waardecheque ter ondersteuning van haar werkzaamheden. Sinds 6 juli 2009 vervult Andrew de functie van voorzitter.

Nachtschootschakelaar

De Nachtschootschakelaar is de eerste eigengemaakte en geregistreerde uitvinding van Andrew van Horssen. Deze uitvinding ontwikkelt Andrew voor het duurzaamheidwedstrijd Green Dream District, seizoen 2009. De uitvinding, bestaat uit een drukschakelaar die ter hoogte van de nachtschoot in een deurkozijn wordt ingebouwd en doorverbonden met het stroomnet. Op deze wijze wordt bij het afsluiten van de deur -middels de sleutel- het licht uitgeschakeld. Met deze uitvinding wint Van Horssen op 22 april 2009 een waardecheque ter waarde van vijfduizend euro ten behoeve van verdere ontwikkeling van zijn uitvinding. De Nachtschootschakelaar is door Andrew van Horssen GNU-geregistreerd waardoor de uitvinding kosteloos toegepast mag worden door particulieren en bedrijven. De Nachtschootschakelaar wordt eind 2009 ingebouwd in het Patronaat in Bleijerheide tijdens de renovatie van het gemeenschapshuis.

Politiek en overheid

Sinds 2008 is Andrew van Horssen actief in de gemeentelijke denktank klimaatbeleid namens Stichting Menselijke Duurzaamheid. Binnen deze vertegenwoordiging oefent Van Horssen druk uit op lokale bedrijven en overheden om over te gaan op LED-lampen en aanschaf van zonnepanelen. In 2009 resulteert dit in een subsidiebudget van gemeente Kerkrade voor de aanschaf van spaar- en LED-lampen voor basisscholen en clubhuizen van sportverenigingen. In 2009 wordt Andrew lid van de lokale PvdA-fractie om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 in zijn woonplaats Kerkrade.

Verder