Hubben, Antoon

Burgemeester,

Hij wordt geboren op 2 april 1919 te Nieuwenhagen en overlijdt op 11 juli 1992 te Kerkrade.

Hij is secretaris-penningmeester en voorzitter (1965 - 1976) van de Katholieke Vereniging van Mijnbeambten. In laatstgenoemde functie neemt hij deel in het federatief samenwerkingsverband met de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Het is deze katholieke federatie, die als belangrijkste organisatie van werknemerszijde het proces van de mijnsluitingen mee afwikkelt. Na een kort intermezzo als landelijk voorzitter van de (Unie Kring Kerkrade) wordt Antoon Hubben in 1976 burgemeester van Maasbree. Deze functie vervult hij tot zijn pensionering in 1984.

Hij is ook auteur van het boekwerk Veel verloren ... Niet vergeten. De Antoon Hubbenstraat is naar hem vernoemd.