Vaessen, Hubert J.

(Doorverwezen vanaf Hubert J. Vaessen)

Hubert Vaessen wordt geboren op 1 mei 1910 te Ubach over Worms en hij overlijdt in het voorjaar van 1983 op 5 januari.

Hij is bouwpastoor van de Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstandkerk op de Heilust. In 1949 start hij als kapelaan de bouw. In october 1950 wordt een noodkerk (het latere parochiehuis de Auw Noeëdkirch) in gebruik genomen. De nieuwe kerk wordt in 1956 ingezegend. In 1962 wordt hij pastoor te Simpelveld en in 1969 pastoor te Rimburg. De Pastoor Vaessenstraat is naar hem vernoemd.