Huu kriet-e de zieng

Info: Huu kriet-e de zieng
Jaar: 1938
Componist: Klaus Doveren
Schrijver: Hans Stelsmann
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajer van 1938.}
Huu kriette de zieng
Noen losse vuur dantse en sjpringe
En lustieg zieë en zinge,
Wead 't och sjpieë, 
Jeet et nit mieë
Vier hauwe os allemaol vrieë,
Huu wead ziech ins sjpas jemaat,
De zörg op-en zie jelaat.

REFR: Drum houw mar op de tsiem, 
   Houw mar op de tsiem,
   Huu kriette de zieng; 
   Huu kriette de zíeng,
   Deet der kop os mörje nog pieng.

Vler wille os nog ee drinke, 
En losse der mod nit zinke, 
Zind vier erum, 
Wead 't ieësj sjun 
Vier junt huu durch dik en durch dun, 
Hauwe huu poal, blieve bij-ee,
Bis plat is os potmanee

De jekheed is os jejaeve,
En sjpas is huu os leave.
Hant vier ze aaf, 
Blieve doch braaf
En roffe dan : "Kirchroa alaaf"!
Vier hauwe os sjtram op de bee, 
En vier junt nog nit vanee
 1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
  Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.