Huurdersbelangenvereniging Hoofdstraat

Deze huurdersbelangenvereniging behartigt de belangen van huurders van het pand op de hoek Hoofdstraat / Oranjestraat. De datum van oprichting is vooralsnog niet bekend.

Voorzitter