Ieëtsjte Kirchröadsjer Megafoon Kloep

Fb-20170128-ekmc-wieetsjaf.jpg

Carnavalsgroep.

De groep loopt voor het eerst mee in de carnavalsoptocht van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 van 1965.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij hiermee de oudste sjpasskapel van Kerkrade. De oprichters Ton Hanssen (dikke trom), Walter Plüger (megafoon), Jo Sommer (platte trom) en Jo Crombach (fluit) zijn dan gestoken in rokkostuums. De instrumenten die zij daarbij bespelen staan achter hun naam vermeld.

Inmiddels is de groep gegroeit naar 18 leden (anno 2012). Anno 2010 is dat aantal 22.

Beschermheer

President