Iech bin inne kloon

Info: Iech bin inne kloon
Jaar: 1991
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Vuur de karnaval jeboare, bin iech jek en veul miech jonk
Han mie hats noch nit verlore loof als ainsteljenger ronk
Ja iech in inne kloon, iech bin inne kloon
Iech sjies an de welt, don alling wat miech jevelt
Ja iech bin inne kloon, iech bin inne kloon
En han in 't leëve de sjpas vuur miech besteld

Va jnks af aa han iech jelieërd wie vasteloavend weëd jeviert
Mit joekserei en sjtomme kaal mit beer en sjnaps en vöal krawal
E richtieg bonkt vermaach han iech hei alle daag

't Leëve is jing klingiedheed is vol va pieng en mennieg leed
D'r inne junt d'r angere nit, vöal jeld en jood, jeluk en vrid
Mar ee dink is nit wied, de vasteloavendstiet


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 16