Ijzerwaren Bischoff

[1]Het bedrijf wordt op 27 mei 1864 door Nicolaas Joseph Bischoff overgenomen van zijn werkgever C. Conen en is het oudste nog bestaande bedrijf in Kerkrade. Op het moment van overname is Nicolaas al 12 jaar werkzaam binnen het bedrijf. Na zijn overlijden neemt zijn weduwe de zaak in 1888 over.

Aanvankelijk handelde het bedrijf voornamelijk in huishoudelijke artikelen, kleine ijzerwaren en sloten en voerde men werkzaamheden uit m.b.t. gas- en waterleidingen. Maria Bischoff-Rutten voegde brandkasten en geldkistjes aan het assortiment toe.

Na het overlijden van de weduwe Bischoff nemen haar zonen Gilles, Willem en Hub de zaak over en veranderen de naam in "Gebroeders Bischoff". Een jaar na zijn huwelijk neemt Hub de zaak in 1928 helemaal over en verandert de naam nu in "Hubert Bischoff".

[2]In september 1944 wordt de winkel door een bombardement geheel verwoest. Tijdens de wederopbouw krijgt de Markt een andere gedaante. De knusse driehoek die het tot dan toe was wordt met enkele tientallen meters verbreed, waarvoor een aantal grondbezitters grond moesten afstaan. Ook de grond van Bischoff wordt onteigend tegen een vergoeding van Fl.9002,-. Er is nog tevergeefs bezwaar aangetekend bij de Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw. Bischoff mocht uiteindelijk de helft van het oorspronkelijke stuk grond terugkopen voor Fl.24.000,-. In 1953 wordt de herbouwde zaak geopend. Gedurende de herbouw is de zaak gevestigd in een noodpand, het Witte Pand. De naam wordt nu verandert in "H.J. Bischoff Ijzerwaren".

In 1989 krijgt het bedrijf zijn eerste computergestuurde sleutelmachine en op initiatief van Hub wordt het huishoudelijke assortiment afgebouwd en gaat men nog meer de nadruk leggen op sloten, sleutels en beveiliging.

In 1990 wordt het bedrijf een "Vennootschap Onder Firma": Jo, zijn vrouw Klara Maria (Claire) en zoon Hub worden gezamenlijk eigenaar. Jo heeft "sloten" groot gemaakt bij het bedrijf. Dit bleek achteraf een slimme zet want door de specialisatie in hang- en sluitwerk heeft het bedrijf in de concurrentieslag met bouwmarkten weten te overleven.

Op 27 mei 2014 krijgt de zaak het predicaat "Hofleverancier" en is hiermee Kerkrades eerste en vooralsnog enige bedrijf dat deze titel mag voeren. In 2014 is de zaak in eigendom van de vijfde generatie.


Eigenaren:


Trivia

  • In 1960 kreeg Bischoff opdracht om een nieuw groot smeedijzeren kruis te maken. Dit kruis siert tot de dag van vandaag de toren van de St. Lambertuskerk.
  • Het bedrijf vindt medio jaren '90 van de vorige eeuw het "Cilinderslot met bediendbare vergrendeling" uit en vraagt octrooi aan. Helaas is de uitvinding al heel snel weer achterhaald.

Afbeeldingen

Bronvermelding

  1. Boekwerkje, door Hub Bischoff uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan
  2. Limburgsch Dagblad