Impact

Dit is een inmiddels opgeheven jongerenorganisatie die eind jaren 90 van de 20e Eeuw opereert vanuit jongerencentrum Peedrie.