Inne klinge Ietaljeëner

Info: Inne klinge Ietaljeëner
Jaar: 0000
Componist: Nico Ploum
Schrijver: Nico Ploum
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Nico Ploum}


Inne klinge Ietaljeëner sjtong i Kirchroa óp d'r Maat
En zong va leed en liebe
En deë hauw ziech oes Italia jet lekkesj mit jebraad
Zieng sjtem als kapietaal

Jonk en oad woa dan prezent
Bei d'r zenger an de tent
En zong d'r janse Maat

REFR:
Iech han eppel          |
Iech han bieëre         |
Iech han proeme         | 2x
Iech han neus          |
Lekker en zoeë jód wie ummezeus |

Fiediera-lalalala        |
Lekker en zoeë jód wie ummezeus | 2x

Mar deë klenge Ietaljeëner woeëd dat lekkesj jaar nit kwiet
Al zong heë óch va liebe
Den mit al dat toettie-froettie, nè doa hoalet heë 't nit
Dat woar hem nit ejaal
Mit in g aria zoeë sjun hauw heë alles um ziech hin
En zong d'r janse Maat

En dee klinge letaljèner jong doe laider werm noa heem,<ref>Facebookbericht Jo Vleugels dd 10-3-2017</ref>
En zong va leed en liebe.
Den 't jieet bij ós e sjprichwoad, doa weëd dukser um jelaachd,
Dat heem 't bed 't betste kraacht.

Jónk en oad jong noa de tent,
't is d'r zenger dee nit kunt,
doe zong d'r janse maat!"

REFR 3x

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
  Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.