Invalide, en God zij dank TBS erbij

boekwerk,

Dit boekwerk van Ger Willems verschijnt in maart 2012.

Het handelt over het dagelijk omgaan met half-zijdig verlamd zijn. De term TBS betekent Ter Beschikking Studenten. De auteur is betrokken bij de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool. Het ISBN nummer van het boek is vooralsnog onbekend.