Jef miech dieng hank

Info: Jef miech dieng hank
Jaar: 1985
Componist: Paul Weelen
Schrijver: Paul Weelen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Kemp, Regina, Weerwaas, Rodazangers, Jeugdkoor Carillon, Utopian, Sjelleboomkloeb, Winseler Musikanten, Fer Kousen, Bokseböam[2]. [3]}


REFR Jef miech dieng hank
Vier welle vrung zieë
Dis drei daag lank
Dat ken jing zung zieë
Den vasteloavend viers te nit alling
Jef miech dieng hank en 't kriet ós jinne kling

Weerwaas Jinne jeet noen jeer alling, me mos tsezame zinge
Rodazangers Leefs mit inne maan of tsing Dan kan me-n-'t wied bringe
Carillon Me zukt ziech inne partner of me zukt ing partnerien
Jo Dorscheidt Da weëd nit lang jefakkeld, jidderinne kriet 't ziengt

Regina Kemp Doe kieks nit noa d'r mond alling mar tsezame noa de sjtere
Sjelleboomkloep Doe jees nit noa d'r Maat alling. Kans te diech dan ammezere?
Karin Hendricks, Anja Moonen, Ellen Remans Doe zuks diech inne partner of de zuks ing partnerien
Rodazangers Da weëd nit lang jefakkeld, jidderinne kriet 't ziengt

Joost Meijs Doe sjtees nit an de tieëk alling doe kans jing rungde jeëve
Carillon Doe kries ja och jing sjpas alling, wat is dat vuur e leëve
Winseler Muzikanten Doe zuks diech inne partner of de zuks ing partnerien
Fer Kousen, Bókseböam Da weëd nit lang jefakkeld, jidderinne kriet 't ziengt

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje Sjlajerparade van 1986, gehouden in 1985.
  3. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.