Joa wen vuur alleneu

Info: Joa wen vuur alleneu
Jaar: 1987
Componist: M.H.J. Pelzer
Schrijver: L.J. Pelzer
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
De vasteloavend maat ós jet tse sjaffe
't murjens hant vier inne dikke kop
Mar dat häut ós ja nit van d'r sokkel aaf
Vier zunt zoeë werm boave-óp
Da weëd jeplaant, da weëd jedaat
De janse kluur is da paraat
Doa weëd jesmienkt doa weëd jelaacht
En dan óp ins doa weed jezaat

REFR
Joa went vier allenäu 't deesdiegs ins d'r kloon a dunt
En noa Kirchroa junt
En doa ós mentje sjtunt
En vier treffe ós da 'näu ins óp d'r Maat
Die van Sjevemet, Van Blieërhei en va j'n Jraat
Joa went vier allenäu 't deesdiegs ins d'r kloon a dunt
En tse vós noa Kirchroa junt
Doa is 't sjun, doa sjtreumt 't beer
En doa kries doe vöal plezeer
Joa went vier allenäu 't deesdiegs ins d'r kloon a dunt
En tse vós noa Kirchroa junt

Zoeë jans jouw losse vier ós nog nit hange
De vasteloavend is nog um jang
Want viere dunt vier al is 't bis d'r letste daag
D'r Chris, D'r Piet, 't Nis, d'r Sjang
Vieër trekke ós nuus aa va weer
Lós joa, vier drinke noch e beer
D'r letste daag dat wisse vier
Deë kriebelt ós i hats en nier

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 5