Bok, Joris

(Doorverwezen vanaf Joris Bok)
Ouders Ouders
  1. Jo Bok
  2. Margo Bok
  1. onbekend
  2. onbekend
Bok, Joris X Lieke Ritt
2016

Carnavalsprins,

Joris wordt geboren op 28 november 1979[1]. Op 1 oktober 2016 huwt hij Lieke Ritt[2].

In 2006 wordt hij als Joris I, prins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In het dagelijks leven is hij Verslaglegger bij AZL.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. https://www.facebook.com/joris.bok.3/about dd 20161001
  2. Eigen waarneming dd 20161001 RH