Jozef II

Deze Oostenrijkse keizer (ook wel Keizer Koster genoemd) wordt geboren in 1765 in Wenen en hij overlijdt op 20 februari 1790. Tussen 1780 en 1790 is hij gezaghebber over het Land van 's Hertogenrade waartoe kerkrade op dat moment behoort. De totstandkoming van de Verenigde Nederlandse Staten is mede veroorzaakt door onvrede over het gevoerde beleid (de vernieuwingspolitiek) van deze Habsburgse keizer.

In 1783 geeft hij toestemming voor de aanleg van de Steenwegen die in 1786 opengesteld worden.