Jrung Long

Info: Jrung Long
Jaar: 1985
Componist: M. Stijns/L. Stijns
Schrijver: G. Hamers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Wie koam dat oas eroese
Oane hemme, oane bloes
't Lieëf dat woar jans jrung
Mar jedder vong 't sjun

D'r Joep zieng mam woar kriesjensbreed
D'r vadder hauw vöal leed
Jee meëdsje zoog d'r Joepeman
Ze wosse näu besjeet
Ze vonge 'm allenäu tse dun
Zie jezich sjtong hön nit aa
Wat dong deë vadder mit deë jong
Heë braat 'm noa de jrung Long

't Truusje van de frieteboeëd
Vool mit zieng heng ín 't vet
Dat kink krooch doch zoeng wuste woeëd
DFat klonk ja nit mieë net
Ze hant 'm ziech doe ópjepakd
En noa Eresjting jebraat
't woeëd in de Jrung Long jekwakt
Doamit woar al jezaat


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 11