Julde Kompel

Jaarlijks uitgereikte eerbetuiging door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. De volgende personen hebben D'r Julde Kompel reeds ontvangen:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Kerkrade dd 20180103 pg 3
  2. IKirchroa nr 13 pg 20
  3. IKirchroa nr 13 pg 20