KEM

De vereniging wordt rond 2000 opgericht.

In de voormalige stichting zitten onder andere: de winkeliersverenigingen van Orlando Passage, Theaterpassage, Markt en Winkeliersvereniging Kerkrade Centrum. De stichting organiseert tot dat moment met middelen van de lokale winkeliers evenementen in het centrum van Kerkrade. Een van die activiteiten is in 2001 de ijsbaan / kerstmarkt op de Markt in Kerkrade.

Op 15 juli 2003 wordt de stichting Kerkrade Evenementen Management ontbonden. Bij gebrek aan ondersteuning van de lokale winkeliers (financiën en personeel) is de stichting genoodzaakt haar activiteiten te stoppen.

Voorzitter