KGV:Bronvermelding

Tot in 2007 vindt bronvermelding van de gebruikte gegevens plaats op 2 manieren:

  • Niet
  • Als onderdeel van de tekst

De tweede manier wordt gebruikt wanneer de bron niet als zelfstandig onderwerp of artikel in de encyclopedie is opgenomen. Dit is een situatie die zeer zelden voorkomt. De eerste manier is vooral gekozen vanwege het feit dat de herkomst van gegevens ook als zelfstandig onderwerp voorkomt in de encyclopedie. Verwijzing is daarom niet voor de hand liggend.

Na 13 jaar encyclopediën, duiken nu vaker tegenstrijdigheden op. Geen dramatische onjuistheden, maar toch, het stoort en irriteert. Op de discussiepagina van elk onderwerp wordt nu gaandeweg een kop Bronvermelding aangemaakt. Hieronder komen de verschillende bronnen te staan die hebben geleid tot de vulling van het betreffende onderwerp. Een aantal vaak gebruikte bronnen die daar vermeld zullen staan zijn:

  • De Trompetter
  • Intervieuw (al dan niet gedocumenteerd)
  • Email-uitwisseling (wel gedocumenteerd)
  • aanvulling vanuit de vereniging, vastgelegd in de verenigingshistorie
  • Mediapresentatie, zoals bijvoorbeeld een boekomslag of toneelrecensie

De precieze beschrijving van de bronvermelding-notatie staat op de pagina kgv:help#Bronvermelding