KGV:Downloads

Algemeen

Onderstaande zaken zijn te downloaden naar je computer en naar eigen goeddunken te gebruiken. Stichting KGV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade die mogelijk daarbij ontstaat. De eerste keer _dat_ er schade ontstaat moet trouwens nog gebeuren, maar je bent gewaarschuwd.

Landkaart van Kerkrade

Het programma De Landkaart van Kerkrade is een bewerking van het programma The Lord of the Rings Map van Ivan Mouwen uit 1998. Het programma laat de kaart van Kerkrade zien en geeft de mogelijkheid om een aantal ingevoerde onderwerpen op de kaart weer te geven.

Installeer-instructies

Om minimaal met het programma te werken heb je de bovenste twee downloads nodig. Pak de eerste download uit in een map/folder naar keuze. Dit dient te gebeuren op een Windows-computer met minimaal Windows versie 95. Er wordt dan een map Kerkrade-Map aangemaakt. Zet de tweede download in deze map er bij. Op de vraag of het reeds aanwezige bestand overschreven moet worden, antwoord je met Ja.

Je start het programma door het bestand LOTRMAP.exe te starten. De manier waarop het programma werkt, wijst zich van zelf. Er is zelfs een uitgebreide hulpfunctie aanwezig. Het originele programma dat (met toestemming van Ivan Mouwen is aangepast) zit in de onderste download. Het bevat een prachtige landkaart van Midden-Aarde.

Bij gebrek aan Windows-apparatuur wordt deze landkaart niet meer onderhouden. Wanneer jij dat wel wilt / kunt, meld je dan even...

Genealogie

Op een aantal plekken in deze encyclopedie staan familierelaties beschreven. Vaak komt de informatie beter over wanneer de familie-gegevens en hun onderlinge relatie in een afbeelding worden weergegeven. Vaak gebeurt dat in een soort boomstructuur. Het is op deze site (nog) niet mogelijk om deze afbeeldingen binnen de bestaande mogelijkheden weer te geven. We hebben moeten teruggrijpen op andere software. Veel van deze software is in de loop der jaren beschikbaar gekomen in cloud-oplossingen. Zij was eerst hier beneden beschikbaar gesteld, maar is nu te bereiken op de pagina KGV:Links.

Diversen

Hoofdstukken