Kal Kirchröadsj plat

Info: Kal Kirchröadsj plat
Jaar: 2001
Componist: Die Vanuys
Schrijver: Henk Vanuys
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door Jod jek[2]}


REFR
Kal noen nit ezoeë jesjwolle, kal doch Kirchröadsj plat
Doch diech nit besser vuur, Als wietste bis, den sjtense die hant vier zat
Doch jeweun en kal dieng moddersjproach dat zunt vier van diech jewend
Hüet me dat doe inne Kirchröadsjer bis, is dat e jroeës kompliment

Aaf en tsouw versjton iech de lü nit mieë
Jidderinne wilt jet besseres zieë
Ze zage wöad die jee miensj versjteet
En mene dat 't hön da besser jeet

Mit de kinger kalle ze heem jee plat
J+Kalle Hollendsj, jong woa jieëft 't dat
Zunt dan och de ''zachte G''nog kwiet
En mene dan dat klinket och nog sjiek

Leef lü hod os moddersjproach in ieëre
Pas óp, 't wüer nit de ieëtsjte kieër
Dat vier het hant woa vier sjtoots óp zunt
En woa durch eje sjood e end draa kunt

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 10