Kapelaan Friedrichsstraat

Straatnaam,


Deze straat is vooralsnog (dd 11 maart 2007) fysiek niet aanwezig in Kerkrade. Zij is niet bekend bij de diverse routeplanners op internet en bij het on-line postcodeboek.

Wouters, Pierre JJ (broer van Wouters, Wim) ijvert sinds jaren voor een straatnaam voor Friedrichs, Willem Joseph. De volgende mijlpalen zijn al bereikt:

  1. Door interventie van het Kerkbestuur van de St. Lambertusparochie wordt verhinderd dat het linker deel van het huidige Kerkplein de naam krijgt van W.J. Friedrichs.
  2. Op 4 november 1997 zegt de Gemeentelijke Commissie Straatnamen toe een straat in het uitbreidingsplan Luikerheide te vernoemen naar W.J. Friedrichs.
  3. Op 5 juni 2001 wordt deze toezegging ingetrokken en vervangen door de toezegging een straat in het plan Holzkuil of Rolduckerveld naar hem te vernoemen.
  4. De 4e toezegging dateert van 7 october 2005 (mogelijk op 7 september van dat jaar). Dan besluit de straatnamencommissie om een straat in het nieuwbouwplan aan de Wolfsweg (zijn geboortestraat) naar de kapelaan te vernoemen. De naamgeving van deze niet bestaande straat dateert van 12 september 2005.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.