Karnaval

Info: Karnaval
Jaar: 0000
Componist: Sjeveemeter Jonge
Schrijver: Sjeveemeter Jonge
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }

Lied uit 0000 van de Sjeveemeter Jonge,

Het lied verschijnt in een jubileumsjaar van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936[2][3]

Vasteloavend viert huu Kirchroa
Dat zint de sjunste daag
Da haste sjtiemoeng, loestieje zin
Dat ziech jidder krumt va laach
Vasteloavend viert huu Kirchroa
Mit jepast en net vermaach
Hef óp dat jlaas, hoeëg in 't lit
En zing da kreftieg mit

REFR
Huu is karneval
E fès vuur aod en jonk
Huu is karneval
Klinkt durch jen loeët hei ronk
Huu is karneval
Alaaf alaaf alaaf
Huu is karneval
Bei os i Kirchroa, Alaaf

Bekiek diech e meëdsje of 'ne jong
Mit sjun kostuumsjer aa
En in de oge blietst de vräud
A zörg weëd nit jedaat
Bekiek diech e meëdsje of 'ne jong
Verjits die eje leed
Hef óp dat jlaas, hoeëg in 't lit
En zing da kreftieg mit

Vier roffe, Alaaf, Prins Karneval
Van os leef Kirchroa
En an zieng zie, zie sjteet hem och bei
D'r janse Elveroad
Vier roffe, Alaaf, Prins Karneval
Vier sjtoeëse mit hem a
Hef óp dat jlaas, hoeëg in 't lit
En zing da kreftieg mit

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekst op pagina 8 van Vasteloavends-Sjlaajer pagina 8
  3. Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlaajer pg 5