Kastanjelaan

Chevremont,

Deze straat wordt genoemd in het boek Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog. Deze vormt een hoek met de huidige Berkenlaan. Op deze hoek staan Piper Cubs (Dreuvige) opgesteld voordat ze verkenningsvluchten naar Duitsland uitvoeren. Het is vooralsnog niet bekend of deze straat dezelfde is als de Kastanjestraat. De ligging en de datum van de naamgeving is dan ook vooralsnog onbekend.