Katholieke Vrouwenvereniging Kaalheide

Culturele vereniging te Kaalheide.

De vereniging wordt opgericht in 1951[1]. Tijdens de oprichting heet de vereniging: Katholieke Arbeiders Vrouwen en is zij aangesloten bij een overkoepelende organisatie te Roermond. Wanneer die banden later verbroken worden, wordt ook de huidige naam aangenomen. Anno 2011 bestaat de vereniging uit 50 leden. Zij is aangesloten bij Netwerk Vrouwenverenigingen Kerkrade[2].

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 30-11-2016, RH 20161201
  2. mail van het Netwerk dd 6-4-2017
  3. 1Kerkrade dd 30-11-2016, RH 20161201