Kerkelijk Zangkoor St. Rochus

Zangvereniging,

Kerkelijk zangkoor St. Rochus is verbonden aan de St. Martinusparochie te Spekholzerheide. De vereniging heeft St. Rochus als patroonsheilige en wordt opgericht in 1851. Zij is mogelijk ouder, maar in dit jaar wordt zij (voor zover bekend) voor het eerst in geschriften genoemd. Het is het oudste koor in het Bisdom Roermond.

Voorzitter

Dirigent

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 5-10-2016, RH20161009
  2. 1Kerkrade dd 5-10-2016, RH20161009