Kerkgilde Kerkrade-West

gilde,

Dit gilde ondersteunt de parochies in Kerkrade-West.

Hun project Van kerkhof naar rusttuin wint in 2009 een prijs (een oorkonde en een geldbedrag van 1000 Euro) in een leefbaarheidswedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.