Kerkraadse Orkestvereniging

orkest en zangvereniging,

De datum van oprichting (mede door Pierre Zeijen) is vooralsnog onbekend. Het koor wordt in 1928 opgeheven. De beschermheer van het koor, Directeur A.J.M. Hulsman[1] van de Domaniale Mijnen wil niet meer garant staan voor de hoge kosten die het koor maakt[2].

Dirigenten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Zoals vermeld door Kerkrade Onderweg deel XX. De directie lijst van de mijnen vermeldt in die periode zijn vader: Theo Wilhelm Hussman
  2. Kerkrade Onderweg deel XX pg 128
  3. Kerkrade Onderweg deel XX pg 127