Kerkrade Onderweg

Uit KGV
Ga naar: navigatie, zoeken

Serie boekwerken, uitgegeven door de Historische Kring Kerkrade.

Deel 21 (2017)

Labelled-kerkrade.onderweg.deel.21.jpeg

Het boek wordt gepresenteerd op 23 november in Verpleeghuis Lückerheide[1]. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan directeur Hub Pustjens en aan wethouder Jo Schlangen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Mei 1945: Bevrijdings- en Vasteloavendstsóg (Miel Crausen)
 2. WMC Gastgezinnen, die tijd is echt voorbij (Thea Werrij-van Sambek)
 3. De Rodahal. Van sporthal tot evenementenhal (Hub Beunen)
 4. MJD Rahier. Een leven vol tegenslag (André Pötgens)
 5. Neustrasse / Nieuwstraat (Peter Dinninghoff)
 6. Rolduc en Erenstein (Wiel Notermans)
 7. De schrijfwijze van een familienaam - De 2-T strijd in Kerkrade (André Pötgens)
 8. Anna Nöhlen-Brücke (Hans-Joachim Helbig)
 9. Het trieste verhaal van mijn overgrootvader (Ruud Moonen)
 10. Waardering, sluiting en verguizing van de mijnbouw in het Land van Rode (Miel Crausen)
 11. De vermissing van Donald Paul Breeden boven Eygelshoven op 14 oktober 1943 (Wim Slangen)
 12. Struikelstenen in Kerkrade (Mike Kockelkoren/Diane Smeets-Habets)
 13. Inwoners en bestuurders van kerkrade tussen 1363 en 1616 (Wim Nolten)Deel 20 (2016)

Het boekwerk wordt op 24 november 2016 gepresenteerd[2] in het Johannes de Doperkerkje in Eygelshoven.

Deel 19 (2015)

Kerkrade onderweg deel 19 - b.jpg

Dit deel wordt op donderdag 19 november gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt door mr. C. Kuikman uitgereikt in de Botanische tuin. Inhoud:

 • Br. Quintilian Borren OFM (Jos L'Ortye)
 • Terugblik: Kerkrade tijdens het Ardennenoffensief, winter 1944-1945 (Miel Crausen)
 • Oude kerk 25 jaar geleden in ere hersteld (Boudewijn Nols)
 • Het recreatiegebied Anstelvallei en haar gevleugelde bewoners (Miel Crausen)
 • Geschiedenis Hertenkamp / Stadspark Kerkrade (Michael Kockelkoren)
 • Botansiche tuin in Terwinselen (Thea Werrij - van Sambeek
 • Het verloren koningszilver (Geert Bemelmans
 • De Roda zangers (Leon Jeurissen)
 • Inwoners en bestuurders van Kerkrade tussen 1363 en 1616 (Wim Nolten)
 • De eerste jaren van de Vereniging Kerkraads Symfonie Orkest (1955-1965) (Han Kengen)
 • In memoriam Sjef Deurenberg (Paul Deurenberg)
 • Rectificatie (Redactie)Deel 18 (2014)

Kerkrade onderweg deel 18 2014.jpg

De presentatie is op 20 november 2014 in Haus Heyden in Aachen / Horbach. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan weduwe Ortmanns, wier man het openingsartikel schreef.

De inhoud:

 • Das Land zur Heyden mit der Enklave Eygelshoven (Oswald Ortmanns);
 • 250 jaar Laethof te Eygelshoven (Mitch Wind);
 • Het bestuur in Kerkrade in de 18e Eeuw (Mathieu Huynen);
 • De ondergrondse vakschool: 'Een OVS-jaar' (Miel Crausen);
 • Twee generaties Nievelstein op de Domaniale Mijn (Paul Geilenkirchen);
 • Aan het koolfront in de Domaniale Mijn (Miel Crausen);
 • Brikkenbakken in het veld (Paul Geilenkirchen);
 • D'r boa va Egelse (Thea Werry);
 • Glas-in-lood-ramen Jos Eggen stadhuis Kerkrade (Ruud Moonen);
 • Abdijcross Rolduc: In korte broek rondrennen op sacrale grond (Leon Jeurissen);
 • Terugblik: Dreiging, mobilisatie en begin van de Tweede Wereldoorlog (miel Crausen);
 • Jan Kruijer ontsnapt uit Kamp Julia (Marcel Krutzen).


Deel 17 (2013)

Kerkrade onderweg deel 17 2014.jpg

De inhoud:

 • De Baalsbruggermolen en haar familie aan molenaars en eigenaars (Victor Breurkes)
 • Terugblik op de evacuatietijd (Miel Crausen)
 • Paardenkachten ondergronds (Paul Geilenkirchen)
 • De ijzeren werkpaarden van de Domaniale Mijn (Miel Crausen)
 • De geschiedenis van de klokken van Rolduc (Wiel hakens)
 • Achilles-Top: vijftijg jaar atletiek in Kerkrade (Leon Jeurissen)
 • De Wilhelminafontein te Bleijerheide een kunstwerk dat aandacht verdient (Ruud Moonen)
 • De H. Catharinakerk, de volgende jaren (Ger Habets)
 • Werkstudent op de Domaniale Mijn (Paul Geilenkirchen)
 • 1913-2013 Honderd jaar raadhuis Kerkrade (Mike Kockelkoren)
 • Walter van Hoorn, emailleur en keramist: zijn kunstwerken kom je in heel Kerkrade tegen (Leon Jeurissen / Ruud Moonen)
 • Het bestuur in Kerkrade in de 18e Eeuw (Mathieu Huynen)
 • Herinneringen aan Louis Augustus 1921-2013 (Lea Nijsten)
 • Enkele gedachten over Kalculen (N. Moonen)


Deel 16 (2012)

Kerkrade onderweg deel 16 2014.jpg

Presentatie is op 22 november in het Eurode Business Center. Het eerste exemplaar (ISBN-9789070246327 info: KB) wordt uitgereikt aan Paul Geilenkirchen.

De inhoud:

 • Monumenten en beeldbepalende panden in de wijk Holz (Henk Luesink);
 • Villa Kricheberg: een Romeinse villa in 3-D (Diane Smeets-Habets);
 • Misversjtendnis (Tjeu Wetzeler);
 • Stolpersteine in Eygelshoven, stille getuigen van een immens drama (Frits van Hoorne);
 • De H. Catharinaparochie, de eerste 25 jaar (Habets, Gerardus Jozef Hubertus);
 • D'r tsóg va Roa (Tjeu Wetzeler);
 • Bedrijfsleiders op de staatsmijn Wilhelmina (Harry Strijkers);
 • Glazenier Jos Eggen 1923-2008; bijna vergeten Kerkraadse kunstenaar (Leon Jeurissen/Ruud Moonen);
 • 't Kirchröadsjer ABC (L. Gibbels);
 • Van Prickoul tot Neuprick, een eeuw steenkoolwinning onder Bleijerheide (Paul Geilenkirchen);
 • Nui werk (Tjeu Wetzeler);
 • Kunstschilder May Ernes 1929 - 2006 (Ruud Moonen);
 • Adieë wa, Bij 't sjterve van d'r May Ernes (Lei Heyenrath);
 • De marechausseekazerne (Habets, Gerardus Jozef Hubertus);
 • Tseruk noa Kirchroa (Tjeu Wetzeler);
 • Twaalf jaar Anker-Laura motoren in Eygelshoven (Paul Geilenkirchen);
 • Oes d'r brank (tjeu Wetzeler).


Deel 15 (2011)

Kerkrade onderweg deel 15 2014.jpg

Deel 15 wordt op 24 november gepresenteerd. De afbeeldingen geven een impressie van die presentatie.

De inhoud:

 • Kunstschilder May Ernes (Leon Jeurisssen / Ruud Moonen)
 • Wilhelm Husmann, grondlegger van Schacht Nulland (Paul Geilenkirchen)
 • Een leven voor zeven (Peter Heckmans)
 • Eerste struikelstenen in Kerkrade (Mike Kockelkoren)
 • Agrarisch Kerkrade in de Romeinse Tijd (Henk Plettenberg)
 • Monumenten en beeldbepalende gebouwen in Bleijerheide (Ing. Henk Luesink)
 • Het mijnmuseum Rolduc en wat daaraan vooraf ging (Paul Geilenkirchen)
 • Inhoudsopgave van de delen 1 t/m 15 van Kerkrade Onderweg (Hub Schwanen)


Deel 14 (2010)

Kerkrade onderweg deel 14 2014.jpg

Dit deel wordt op 11 november 2010 gepresenteerd in de Burgerzaal van het Raadhuis en het 1e exemplaar wordt aangeboden aan wethouder Thomas.

Ir. R.Brouwers (voorzitter van de Kerkraadse monumentencommissie) verzorgt de inleiding waarin hij zijn waardering uitspreekt voor het initiatief van de Historische Kring om een ruimere bekendheid te geven aan de architectonische waarde van een aantal bouwwerken in de stad. Hij spreekt onder meer de hoop uit dat het betreffende artikel, van de hand van Henk Luesink, eigenaren en gebruikers van de betreffende panden tot verantwoord handelen zal aanzetten. Ook zegt hij te hopen dat het gemeentebestuur een vorm van bescherming zal vinden waardoor de potentiële bedreiging van dit gemeentelijk onroerend cultureel erfgoed definitief afgewend kan worden.

De Inhoud:

 • Op schacht Beerenbosch (Paul Geilenkirchen)
 • Een Kerkraads dialectdichter (Paul Geilenkirchen)
 • Danny Whitcher, een gesneuvelde Amerikaanse bevrijder (Wil Schupp)
 • De Lourdesnovene in de parochie H. Jozef te Kaalheide (Mark Sterk)
 • Dr. Franz Corneli: Gekozen burgemeester van Kerkrade 1830 - 1836 (Lei Heijenrath)
 • De Hoofdstraat, dé winkelstraat in de vijftiger jaren (Ger Habets)
 • Kerkrade in de romeinse tijd,resumé (Henk Plettenberg)
 • Geschiedenis brandweer 1800-1945 (Mike Kockelkoren)
 • Monumenten en beeldbepalende gebouwen in Kerkrade (Henk Luesink)
 • Jongelingenvereniging st. stephanus Holz (Leon Jeurissen)
 • Historie drankenhandel De Bergbron (Martin Herberichs)
 • Drankenhandel H. Meertens Spekholzerheide met nawoord (Sjaak Janssen)
 • Romeinse villa aan het Kloosterraderplein (Diane Smeets-Habets)
 • Overleden in het kolengraf 'OBIIT IN FOSSA ARBONARIA': Verongelukte mijnwerkers te Kerkrade 1816 - 1969 (Wim Nolten)


Deel 13 (2009)

Kerkrade onderweg deel 13 2014.jpg

Dit deel wordt op 1 september gepresenteerd op Rolduc in de "Verloren zoon" en het eerste exemplaar aangeboden aan John Debetz, directeur van conferentiecentrum Rolduc.

De inhoud:

 • Een hobbelig stukje mijnspoor (Paul Geilenkirchen)
 • No 108 (H.Schlijper)
 • Het Domaniale mijnterrein (Ger Habets)
 • Van houwer tot schietmeester (Hub Beunen)
 • Kameraadschap onder mijnwerkers was groot (Leon Jeurissen)
 • De geschiedenis van de mijnbouw van abdij Kloosterrade (Gerda Scholtens-Tonnaer)
 • Mijnstaking 1943, deel 2 (J. Vannuijs)
 • Mijnhuizen in Kerkrade, vroeger en nu (Paul Geilenkirchen)
 • Kent U de oorspronkelijke functie van dit gebouw nog? (Jan Vaessen)
 • Sirenegeloei, een harde plof en dan .. doodse stilte (Paul Geilenkirchen)
 • Overleden in het kolengraf 'Obiit in fossacarbonaria': verongelukte mijnwerkers te Kerkrade 1816 - 1969 (Wim Nolten)
 • Na jaren ondergronds werken word je net een 'aardworm' (Leon Jeurissen)
 • De koele: Wat sjteet ós nog bij? (Karel Thelen)


Deel 12 (2008)

Kerkrade onderweg deel 12 2014.jpg

Dit deel wordt op 27 november gepresenteerd in Café d'r Maat. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Reg van Loo, voorzitter stichting WMC.

De inhoud:

 • De nieuwe markt (Ger Habets)
 • Negentig jaar harmonie sint Pancratius Nulland (Leon Jeurissen)
 • Een Friese ingenieur in Kerkrade (Paul Geilenkirchen)
 • Tweede luitenant Charles A. Dimmock heeft eindelijk een gezicht gekregen (Hub Schetters)
 • Wereld Muziek Concours (Zef Vinders)
 • De Romeinen komen, deel 2 (Henk Plettenberg)
 • Mijnstaking 1943, deel 1 (J. Vannuijs)
 • Katz, Jan Vaessen)
 • Hubertus Gerardus Vliexs (1929-1992), pastoor te Eygelshoven-Hopel (Wim Nolten)


Deel 11 (2007)

Kerkrade onderweg deel 11 2014.jpg

Dit deel handelt over het 900 jarig bestaansfeest van de St. Lambertusparochie. Het boek wordt gepresenteerd in begin december 2007. De afbeelding op de omslag is van J. Poulssen (1902 - 1987). ISBN-90-70246-67-8 info: KB.

De inhoud:


Deel 10 (2006)

Kerkrade onderweg deel 10 2014.jpg

Deel 10 wordt op 30 november 2006 gepresenteerd in het Parkstad Limburg Stadion. In het bijzijn van enkele oud-RODA spelers neemt dhr. Narinx het eerste exemplaar in ontvangst.

De inhoud:


Deel 9 (2005)

Kerkrade onderweg deel 09 2014.jpg

Op 24 november 2005 wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Zuster Gemma Küppers in het leescafé van de bibliotheek.

De inhoud:


Deel 8 (2004)

Kerkrade onderweg deel 08 2014.jpg

Dit wordt gepresenteerd in de Bibliotheek van Kerkrade op 2 december 2004. Het eerste exemplaar wordt symbolisch uitgereikt aan de echtgenote van wijlen Willem van Loo.

De inhoud:Deel 7 (2003)

Kerkrade onderweg deel 07 2014.jpg

Dit wordt uitgegeven op 27 november 2003. Het eerste boek wordt uitgereikt aan wethouder Hansen. Karel Thelen leest voor uit zijn bijdrages aan dit boekwerk en Paul Weelen en Wiel Hamers luisteren de bijeenkomst muzikaal op. De uitreiking vindt plaats in het gemeenschapshuis op de Holz.

De inhoud:

 • Het Bleijerheidse kerkhof (Jos L'Ortije)
 • Kolléje (Thelen, Karel)
 • De kunstwerken van Marianne van der Heyden in Kerkrade (Bernard Grothues)
 • Klokke loeë (Jo Bischoff)
 • De geschiedenis van de Hervormde Gemeenten te Kerkrade (Ploum, Jo)
 • D'r Urbi et Orbi (Tjeu Wetzeler)
 • De Hopel, of: De geschiedenis van een mijnwerkers-kolonie (Wim Nolten)
 • Een monument-je in Merkstein (Willem van Loo)
 • Beëne vuur 't Berb (Tjeu Wetzeler)
 • Zondag 17 october 1944 (Jo Wiertz)
 • De grenzen van de parochie St. Joannes de Doper te Eygelshoven in de loop der eeuwen (Wiel Handels)
 • D'r koelblèch (Jo Bischoff)
 • Scabiës-Spital Alt-Ehrenstein (Ploum, Jo)
 • Óp d'r bong (Tjeu Wetzeler)
 • De Kerkraadse Heerlenaar Jean Viehoff (Wim Nolten)
 • 't Joeretieng (Jef Bonten)
 • Het Mariaoord (Habets, Gerardus Jozef Hubertus)
 • Laudatio bij 125 Joar 't Sjtief (Thelen, Karel)
 • Postbode en Nachtwaker tijdens WO II (Willem van Loo)
 • De geschiedenis van de Romeinenstraat (slot) (Plettenberg, Henk)
 • Het rijke Romeinse Kerkrade (Diane Habets)
 • Oane Jrenze (Thelen, Karel)

Onderstaande foto's geven een impressie van die bijeenkomst.


Deel 6 (2002)

Kerkrade onderweg deel 06 2014.jpg

Deze uitgave dateert van 29 november 2002. De uitreiking van het eerste exemplaar vindt plaats in café D'r Pungel op de markt.

De inhoud:


Deel 5 (2001)

Kerkrade onderweg deel 05 2014.jpg

Deze uitgave dateert van 26 october 2001. De uitreiking vindt plaats in de Rodahal. De Zuid Limburger (weekblad) en weekblad De Trompetter vermelden de presentatieplaats Restaurant Smaak. Het eerste exemplaar wordt door Som, Jos uitgereikt aan een aantal personen die zich hebben ingezet voor behoud, restauratie en onderhoud van wegkruisen en kapellen in Kerkrade.

De inhoud:

 • In memoriam Latten, Hub (Lea Nijsten-Höfte)
 • E blad (Ploum, Nico)
 • Wandelen langs kruisen en kapellen deel 4 (Goor, Henk van / Pelzer, Jan)
 • Et kapelke (W. Rutters)
 • Natoer (Hans Stelsmann)
 • Wandelen langs kruisen en kapellen deel 5 en slot (Goor, Henk van / Pelzer, Jan)
 • Monumenten in Eygelshoven (Wiel Handels)
 • Sjpatsere (Tjeu Wetseler)
 • Ing frisje naas (Tjeu Wetseler)
 • Van Land van Rode naar Parkstad (Mike Kockelkoren)
 • Bild van ós tsiet (Thelen, Karel)
 • Citroenenverkoper in Eygelshoven (Marie-Louise van Sambeek)
 • Boom (Mia Engels)
 • Maria Goretti 50 jaar (John Gerards / Lau Krewinkel)


Deel 4 (2000)

Kerkrade onderweg deel 04 2014.jpg

Deze uitgave dateert van 10 november 2000. In deze uitgave wordt ingegaan op de Broeders Fransiscanen te Bleijerheide. Ook is hierin opgenomen deel 3 van 'Kruisen en Kapellen'.

De inhoud:


Deel 3 (1999)

Kerkrade onderweg deel 03 2014.jpg

Deze uitgave dateert van October 1999.

De inhoud:


Deel 2 (1998)

Kerkrade onderweg deel 02 2014.jpg

Deze uitgave (na 5 lange jaren) dateert van October 1998 en besteedt aandacht aan de kruisen en kapellen in Kerkrade.

De inhoud:


Deel 1 (1993)

Kerkrade onderweg deel 01 2014.jpg

Deze uitgave dateert van 1993. Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd op 10 december van dat jaar.

De inhoud:

 • De wieg van de bokkerijdersmythe stond in Kerkrade (Augustus, Louis)
 • De familie Deutz en het heilige huisje in het veld (S.D. de Boer)
 • Uvver moezetseng, belastingvinstere en sjtriechiezere (P.M.Boudewijn)
 • Franz Joseph Dionis Büttgenbach (J.F.Driessen)
 • Franz Sebastian Maria Büttgenbach (J.F.Driessen)
 • Geschiedenis van een wegkruis (Goor, Henk van)
 • Een kerkraadse rechtzaak uit 1763 (J.J.H. Jongen)
 • Bruinkoolwinning in Eygelshoven en Haanrade (M.N.B. Kockelkoren)
 • Spekholzerheide rond de eeuwwisseling (L.C. Loffeld)
 • De Strijthagermolen (M.Meerman)
 • Limmeriks (D'r Noaber)
 • Romeinse bewoning op de Krichelberg te Kaalheide (H. Thissen)

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Via Kerkrade week 46 dd 20171115
 2. 1Kerkrade dd 23-11-2016