Kerkrade Promotion

Deze stichting wordt in 1997 opgericht om de gelden te beheren de te maken hebben met het Fit dóch mit programma.

In de stichting zitten: Rabobank Kerkrade, GGD, Impuls, Chris Kuikman en Henny Castelijn. In 2001 wordt de stichting bij gebrek aan activiteiten opgeheven. De overgebleven gelden (14.100 gulden) wordt verdeeld over 3 kerkraadse organisaties die actief zijn op het gebied van gezond- en welzijn: Rode Kruis afdeling Kerkrade, Reumapatiëntenvereniging Kerkrade en Stichting Nazorg Hartpatiënten.