Kerkrade in de jaren 50

Boekwerk,

Geschreven door Rob Zwaak. Het boek wordt in 1991 uitgegeven door uitgeverij Deboektant onder ISBN-9071802620 info: KB. Het boek laat enkele foto's zien die genomen zijn in Kerkrade van 1948 tot 1960. De bijschriften bij de foto's zijn ervaringen en interpretaties van de schrijver zelf en derhalve niet steeds overeenkomstig de werkelijkheid.

Errata

Onderzoek naar de inhoud van de bijschriften wijst een aantal zaken uit. Spel- en typefouten zijn niet in dit overzicht opgenomen.

? nr. pagina inhoud
1 15 De eigenaar van de textielzaak was genaamd: Sonnenschein.
2 18 Naar verluidt wordt in die periode de actie 'snoepje van de week' ook elders gebezigd.
3 20 Op de plek van de mijn is nooit nieuwbouw gepleegd. Daar ligt anno 2010: FC Kerkrade-West.
4 27 De spoorlijn is weliswaar het Miljoenenlijntje, maar wel baanvak Kerkrade-Simpelveld en niet Heerlen-Schin op Geul.
5 31 De familienaam is Wullenweber.
6 31 De benaming Consum komt van De vereniging Algemene Arbeidersconsum en is geen familienaam.
7 35 Het genoemde witte huis is Hoeve Bril. Het bedrijf Kerres is het witte pand in het midden van de foto, tegenover de hoeve dus. Uiterst rechts staat een kunstwerk. De installatie ligt enkele meters verder, niet meer op de foto zichtbaar.
8 36 De hoeve links staat rechts. De herkomst van de benaming De Bril is niet onomstreden.
9 43 De flats van de Zonstraat vallen buiten het beeld van de foto, ongeacht de datum van de foto.
10 44 De kwekerij is actief tot zeker aan het eind van de 20e Eeuw.
11 45 De Albertuslaan heet Ailbertuslaan.
12 46 Niet links en rchts, maar alleen aan de Zuid-Oostkant van de Zonstraat vindt woningbouw plaats. Aan de Noord-Westkant liggen flats en de Frans Hermesdorfstraat.
13 47 De flats staan op de plek van de fotograaf.
14 47 Hoog Anstel dateert van 1959.
15 48 De St. Petruskerk heeft bestaan van 1907 tot 1980.
16 59 D'r Joep werd geplaatst ter nagedachtenis aan de overleden mijnwerker.
17 62 Het Maria Oord is een geheel ander gebouw, op een andere plek dan de Hamboskliniek.
18 66 Kerkrade Noord en Oost werden pas later bevrijdt, Kerkrade-West eerder dan de evacuatie.
19 67 De afbraak en herbouw van het St. Jozef ziekenhuis vindt op verschillende plekken en in verschillende tijdsperioden plaats.
20 68 De achtergrond wordt gevormd door het Erensteinerveld. Duidelijk herkenbaar is verzorgingsflat Hoog Anstel.
21 79 De mijn wordt zo genoemd vanwege haar eigenaren, niet vanwege de lokatie.
22 79 Het muurtje scheidt de parkeerplaats van de Straterweg. De parkeerplaats is tegenwoordig bebouwd.
23 80 De laatste tramrit Laatste_Ademtocht vindt plaats op 13 mei 1950, niet in 1949.
24 83 Achter de grenspost lag geen niemandsland. Daar lagen de velden van de boer van Rolduc.
25 84 De tram passeert de Nederlandse grens niet. Zij blijft op Duits grondgebied.