Kieskoel

6461gx.2002.10.jpg

Mucherveld,

Dit is een doodlopende straat vanaf de Klinkstraat. De naamgeving is ontleend aan de afgravingen van de hellingen in het Mucherveld. De naamgeving dateert van 16 october 1986.

De afgegraven kiezel (afgezet in lang vervlogen tijden wanneer de Maas door dit gebied stroomt) wordt na afgraving gebruikt bij het aanleggen en onderhouden van de wegen, met name door de mijnbedrijven. De afgraving wordt gestart door Godfried van Loo rond 1900. Bij deze ontgravingen zijn voorwerpen tevoorschijn gekomen uit de Karolingische tijd, zoals potjes en ketels.