Kiosk

Deze organisatie voor lokaal welzijnswerk fuseert op 1 januari 2000 met het Centrum voor Maatschappelijk Werk tot Impuls.

De organisatie is ontstaan op 1 januari 1993 uit een fusie tussen ISOK, Sportstichting Kerkrade en SCEW. Zij stelt zich ten doel te werken aan het verminderen van een achterstandssituatie van burgers en het voorkomen van achterstandssituaties door het organiseren van activiteiten gericht op het bevorderen van maatschappelijke en culturele zelfstandigheid. Dit, voor het bereiken ven behouden van individueel welzijn. Haar activiteiten bestaan uit het stimuleren, starten en uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten, mantelzorg en arbeids- en sportdeelneming.

Kiosk is onderverdeeld in een aantal wijkteams (Wijkteam Centrum, Noord, Oost, West). Vanuit elke Wijkteam worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Ontmoeting en opvangfunctie voor de bewoners van de betreffende wijk.
  • Het bevorderen van de zelfstandigheid en het vermogen tot het zelf oplossen van probleemsituaties.
  • Uitwisseling van informatie tussen KIOSK en de burger.
  • Facilitaire functie met betrekking tot accommodatie, communicatie en materiaaluitleen.
  • Loketfunctie voor het aanbieden van additionele welzijnsinstellingen.

Taakgroepen Onder Kiosk, resorteren een aantal taakgroepen die betrekking hebben op een groep van activiteiten die gekenmerkt worden door hun doelgroep. Zo zijn er de taakgroepen ouderenwerk, werklozenwerk, sportstimulering. Andere zaken waar Kiosk zich mee bezig houdt zijn het kinderwerk, de huurdersbelangenvereniging, het jeugd- en jongerenwerk, het vrijwilligerswerk, basiseducatie.

Activiteiten

Vooruitwijzer
In November 1998 geeft zij een nieuwe versie uit van het boekwerk Vooruitwijzer. Het boekwerkje van 40 pagina's wordt met regelmaat uitgegeven en bevat relevante informatie voor ouderen in Kerkrade.
Vrijwilligersdag
Nationale Vrijwilligersdag, lokale versie
Gilde Kerkrade
deze vrijwilligers stemmen vraag en aanbod op elkaar af voor wat betreft kennis en ervaring op hobby of professioneel gebied.