Kirchröadsjer Sjpetsiejaliteet (stichting)

Organisatie,

Op 5 januari 2019 wordt de stichting opgericht die zich tot doel stelt een borstbeeld te realiseren voor Ploum, Nico (componist)[1].

De start van de crowdfundingsactie start tijdens de tweede live uitvoering van de Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète in november 2018, waar ook de eerste Kirchröatsjer Sjpetsiejalieteet wordt uitgereikt aan Paul Weelen. Het borstbeeld zal, zo is de bedoeling, geplaatst worden in de foyer van de Hub. Nevendoelstelling is culturele evenementen en projecten te organiseren en te ondersteunen, Limburgs en Kerkraads muzikaal erfgoed te conserveren en beschikbaar te stellen.

Voorzitter

Vooralsnog onbekend

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20190109 pg 1