Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1990-1991

Cassette,

Deze cassette van Weerwaas (nummer MC 0290) wordt in 1990 gepresenteerd en bevat 14 van liedjes die in dat jaar gepresenteerd worden tijdens de jaarlijkse Sjlajerparade. Een aantal nummers heeft op de cassette een andere titel dan in het programmaboekje van dat jaar.

Niet opgenomen zijn[2]:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Cassettehoesje
  2. Programmaboekje dd 1990