Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlaajer

Labelled-kirchroatsjervasteloavendssjlaajer-20180429.jpg

Boekwerk,

Deze boekwerkje wordt uitgegeven door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 in een vooralsnog onbekend jaar, maar niet eerder dan 1954[1]. Het bevat de teksten en aanvullende info van een aantal Kerkraadse Carnavalsliedjes[2].

Inhoud

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Aangezien in dit jaar Buutte-marsj geschreven wordt.
  2. Inhoud van het boekje zelf