Kirchröatsjer Vasteloavendsverain, 5 x 11 joar

Kvv.jpg

Boekwerk,

in 1991 uitgegeven door Buck, Jos in opdracht van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In het boek wordt de vereniging beschreven tot aan het 55 jarig jubileum.