Kirchröatsjer Weltsjlaajer

Info: Kirchröatsjer Weltsjlaajer
Jaar: 1962
Componist: Klaus Doveren
Schrijver: Klaus Doveren
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajer van 1961. Het lied is opgenomen in de bundel Vasteloavends-Sjlaajer[2].}


Sjteet d'r meester vuur de klas
Heesjt 't kinger ópjepaast
Wieëst heë mit 'ne lange sjtek
Óp d'r weltbol aa, ing vlek
Laachend zeët heë: Kiekt noe doa
Kinger, dat is Kirchroa
De klas die brikt noe los
En zingt oes voller bros

REFR
Went 't woar is, went 't woar is
Dat die vlek os Kirchroa is
Och wat zunt vuer da doch vroeë
Dat vier doe óp sjtunt ezoeë
Óp d'r allerieëtsjte blik
Ziet me woa dat sjunste sjtedsje lik

Weë kent nit d'r dikke Koeëb
Och 'ne keël wie e sjtuk broeëd
Va kop bis vos, 't janse lieëf
Sjteet heë van de vlekke sjtieëf
En zoeë kreeg d'r erme Koeëb
D'r bijnaam van d'r vlekke Koeëb
Mar dat is hem ejaal
D'r Koeëb jeleuft 't waal

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Vasteloavends-Sjlaajer pg 4