Kirchröatsjer jonge

Info: Kirchröatsjer jonge
Jaar: 1985
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Regina Kemp. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Kirchröadsjer jonge, Huer ze laache hèl en vroeë. zie zunt jiddere daag ezoeë
Kirchröadsjer jonge, huer ze zinge freulieg fain, wie de vuejel in d'r mai
Kirchröadsjer jonge, Kiek ze sjpringe vrij en vrieë. 't is ing sjpas um dat tse zieë
Wen iech inne wonsj in 't leëve han
Is 't inne Kirchröadsjer jong als man

De mam zaat wie iech kleng nog woar, Waad doe mar bis dieng 18 joar
Da junt vier inne man vuur diech zukke
Mar al vuur die tsiet wos iech
't jieëft mar ee tsoat man vuur miech
Doa broechet iech nit mieë hin tse zukke
Mar d'r richtieje han iech nog nit jezieë
Mar d'r richtieje dem krien iech vrug of sjpieë

De mam zaat wie iech 18 weoeëd, dat iech noe inne zukke koeët
Ze wos nit, iech hauw 'm al jevonge
D'r man deë miech als vrauw wel krieë
Mos eene jong va Kirchroa zieë
Enne van die Kirchröadsjer jonge
Mar d'r richtieje han iech nog nit jezieë
Mar d'r richtieje dem krien iech vrug of sjpieë


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 10