Kirchroa, doe bis doch zoeë sjun

Info: Kirchroa, doe bis doch zoeë sjun
Jaar: 1986
Componist: Jos Schleepen
Schrijver: Jos Schleepen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}


Kirchroa, mie Kirchroa, Doe bis doch zoeë sjun
Kirchroa, Mie Kirchroa, Doe bis doch zoeë sjun
Kirchroa, Mie Kirchroa, Van jen Hoots bis óp d'r Sjtaat
Kirchroa Kirchroa Alaaf Alaaf

Katsezeek, Iespapier, alles is noen voet
De Jemeende hat de blumpsjer zoeëjaar nog jepoetst
D'r Maat, D'r Joep, Joa alles, joa alles woar reng
En vuur blieve uvver mit 't priesje in jen heng

't Sjtadion, De Rodahal, alles weëd jekeerd
Zoeëjaar e jans nui bildsje in d'r Bril op jen eërt
't WMC sjun wille zieë alles i snoen jedoa
Os Kirchroa, Os Kirchroa, Os Kirchroa bliet besjtoa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 8