Kirchroa Alaaf (lied 1)

Info: Kirchroa Alaaf (lied 1)
Jaar: 1947
Componist: Giese, Willie en Krewinkel, Conrad
Schrijver: Giese, Willie en Krewinkel, Conrad
Publiek Domein: Nee[1]
Info: sjlajer in 1947, zie ook: Kirchroa Alaaf
Zang: Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg. cd: Diverse artiesten - "Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète" - Dureco Holland CD10.11.76.}


Het lied is opgenomen in de bundel Vasteloavends-Sjlaajer[2]

 Der vasteloavend is werm doa
 Doa op vräud ziech jans Kirchroa
 Dem viere vier al joare lank
 Mit wietse en jezank
 
 REFR
 Losse vier ins laache
 Laache is jezonk
 Dat de balke kraache
 Da komme vier i sjwonk
 Los d'r sjtop ins sjpringe
 Mit inne feste paaf
 En d'r joe-ja zinge
 Vuur Kirchroa Alaaf
 
 De mam, 't Fieng en och 't Truud
 Die bakke ziech ing janse buud
 Vol Nonnevotse in oaligs-tsoas
 Vuur Vasteloavends-koas
 
 't Hats jeet op wie boches-koch
 Va Kloeësterbeusj bis Teutelelebroch
 In Hoëpel, Hotskoel, oppen Vink
 Zingt man en vrauw en kink
 
 De koel die wirkt op hoave sjwaam
 En bikt ziech vasteloavendsvlaam
 Va poef en sjlaam en kluutedrek
 En tuut al eave jek

Trivia

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Vasteloavends-Sjlaajer pg 9