Kirchroa Alaaf (lied 2)

Info: Kirchroa Alaaf (lied 2)
Jaar: 0000
Componist:
Schrijver:
Publiek Domein: Nee[1]
Info: zie ook: Kirchroa Alaaf
[2]}


REFR:
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!
Jans Kirchroa weest besjeed;
alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!
Jans Kirchroa viere jeet
I Kirchroa mit de karneval, zunt jekke óppen sjtroas
Kirchroa is mit karmeval e jans jroeës bónk jeroas (A-laaf)

I Kirchroa is mit karneval vöal sjtiemmóng, vöal plezeer
Doa ziet me jekke uvveral, iech kom doa dan óch jeer
Woa me jeet en woa me sjteet, verkleide ziet me joa
't Deet miech dan óch jans vöal leed, went de sjpas werm is jedao

Òp mondieg jeet d'r óptsóg oes, deë trukt bis óp d'r Maat
Alle lü die junt eroes; hû weëd sjpas jemaad
De wieëtsjaf die is sjtampevol, de sjtiemmóng die is doa
Vier sjpringe, danse, hant vöal lol, bij ós i Kirchroa

Òp deesdieg is d'r klone daag: d'r pap en óch de mam
en kinger hant dan óch vermaach; ze maache vöal tam-tam
D'r pap drinkt ziech e jleës-je beer; de mam oes rand en band;
de kinger sjpringe hatsens jeer en zinge hank i hank:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.